اختلال شخصیت مرزی (BPD)

از باطل کردن افسانه تا یافتن گزینه‌های درمان و نکات روزانه که برای شما سودمند هستند، در اینجا همه آنچه که نیاز دارید در مورد اختلال شخصیت مرزی بدانید وجود دارد.